Om begravning

Anmälan om begravning

När Du vill begrava ett djur på kyrkogården, kontaktar du styrelsen via mejl eller post. Du får hem blanketter som du fyller i och returnerar till styrelsen, samtidigt som Du betalar in medlems- och begravningsavgift. Graven upplåts för 5 år med förlängning på 5 år i taget. Tillsammans med företrädare för föreningen utser du en plats där Du vill begrava Ditt djur.

Regler för begravning och skötsel

1. Som husdjur räknas hund, katt, marsvin, hamster, kanin, burfåglar, orm m.fl. djur som har varit i hemmet som husdjur.

2. Föreningen upplåter en gravplats till djurägaren mot avgift för fem år. Upplåtelsen går att förlänga för ytterligare fem år.

3. Begäran om att få gravsätta sitt husdjur sker till föreningen på särskild blankett.

4. Djurägaren kontaktas för att komma överens var graven skall placeras.

5. Djurägaren får själv begrava djuret på anvisad plats. Djuret skall vara lagt i en lämplig pappkartong/urna. Föreningen tillhandahåller mot ersättning lämpliga kartonger i olika storlekar. Djupet på graven skall vara minst 60 cm. Djurägaren kan be föreningen mot ersättning att sköta om begravningen.

6. Djurägaren äger rätt att sätta upp minnesmärken och på andra sätt pynta graven. Föreningen förbehåller sig dock rätten att bedöma om utsmyckningen inte faller under begreppet ”värdigt” och därmed, efter uppmaning till djurägaren att ändra utsmyckningen, ta bort det som inte kan accepteras.

7. Djurägaren ansvarar för skötseln av graven och att den befinner sig i ett värdigt skick. Föreningen kan åta sig skötseln av graven mot en årlig avgift.

8. Djurägaren kan välja att djuret begravs i minneslunden. I sådant fall sköter föreningen om gravsättningen. Inga växter får planteras av djurägarna i minneslunden men det är tillåtet att sätta ljus och snittblommor i vas för att hedra sitt djur.

9. När upplåtelsetiden gått ut äger föreningen rätt att ta bort gravsmyckningen och låta platsen växa igen.

Avgifter

Medlemsavgift

100:- /år

Gravavgift (medlemsavgiften ingår)

Smådjur (fåglar, marsvin, råttor) som ägts av barn under 15 år,
lättare än 1 kg (30 x 30 cm)

Andra hela djur lättare än 5 kg
Andra hela djur lättare än 20 kg

Tyngre djur skall normalt vara kremerade.
Kremerade djur i urngrav
Kremerade djur i minneslund

 

150:- för 5 år
 
750:- för 5 år
875:- för 5 år

 
750:- för 5 år
500:- för 5 år

Gravskötsel av föreningen
-- med plantering
-- utan plantering

 
100:- / år
75:- / år

Gravsättning av föreningen
100:-

Föreningen kan tillhandahålla lämpliga pappkartonger i olika storlekar till ett lågt pris.