Den dagen kommer när Ditt älskade husdjur inte finns längre...

Mitt i sorgen kommer frågorna:
Hur gör man? Vart vänder man sig?

Därför bildades Föreningen Hällefors Djurkyrkogård den 12 juni 2007 med syftet att upplåta gravplatser för husdjur.

Medlemskap i föreningen är en förutsättning och är öppet även för den som inte bor i kommunen.


Om begravningar        Om medlemskap

Aktuellt:

 


Hällefors Djurkyrkogård
Stentäppsvägen 1
712 95 Hällefors

Kontakta oss med e-post

Organisationsnummer 802437-3915
Bankgiro 5707-8977

Ordförande Barbro Stein, tel 0591-19315